Přehled ResellerHostingu

Informace o ResellerHostingu

Tento program je vhodný pro ty, kteří si přejí prodávat kvalitní hostingové služby vlastním klientům. Je to perfektní řešení pro Web designéry a vývojáře, prodejce webhostingu, Internetové konzultanty, a každého jednotlivce i firmu, kteří potřebují udržovat více domén.

Administrace uživatelských účtů byla navržena tak, že společnost PIPNI zůstavá vždy vůči klientům resellera neviditelná. Znamená to, že webhostingové služby může reseller prodávat za jím stanovených obchodních podmínek, zajišťovat nezávisle doplňkové služby a technickou podporu. Reseller má vždy 100% kontrolu nad příjmy za hostingové služby i svými klienty.

Reseller po uzavření smlouvy získá přístup do vlastní rozšířené administrace, ve které může spravovat jím registrované domény. U každé jím administrované domény může reseller svým vlastním klientům individuálně omezovat přístup do administrace určitých služeb (FTP, databáze apod.), měnit limit přenesených dat (trafik) a obsazené místo.

Cena je stanovena jako násobek počtu užívaných domén se sazbou v dosaženém hostingovém programu v příslušném platebním období. Pokud není dohodnuto jinak, platebním obdobím je běžný kvartál resp. měsíc, přičemž úhrada za příslušnou službu se provádí na začátku fakturačního období na základě zálohové faktury. Po její úhradě obdrží reseller daňový doklad. Pokud se reseller v určitém platebním období přesune počtem domén do vyšší či nižší cenové sazby, nebude za toto období cena změněna. Tato cena nebude změněna ani při zvýšení či snížení počtu domén v rámci využívaného reseller programu. Cena za službu bude upravena tudíž až v následujícím fakturačním období. První platební období nabízime zdarma, kvůli postupnému převodu domén.

Při stanovení počtu domén pro zařazení do příslušného reseller programu má klientská doména PROFI koeficient 1 a domena BUSINESS koeficient 2 (počításe tedy jako 2 domeny PROFI) a domena VIP koeficient 4. Reseller může zvolit libovolnou kombinaci programů PROFI, BUSINESS nebo VIP.

Ceník ResellerHostingu
 
BRONZE
SILVER
GOLD
PLATINUM
Počet domén
více 10
více 25
více 50
více 75
Cena za hosting domény
80,-
70,-
60,-
50,-
Cena s DPH za hosting domény
96.8,-
84.7,-
72.6,-
60.5,-
 
DIAMANT
TITAN
CARBON
URAN
Počet domén
více 100
více 250
více 500
více 1000
Cena za hosting domény
40,-
30,-
20,-
10,-
Cena s DPH za hosting domény
48.4,-
36.3,-
24.2,-
12.1,-
ResellerHosting obsahuje tyto služby

PHP, ASP, JSP skripty a servlety

Neomezená velikost schránek

Podpora IPv6, DNSSEC

Zend Guard Loaded, IonCube PHP Loader

FTP/s, WebFTP, WebDAV a subversion

Doménový koš, autoodpovídač, WebMail

Antivir, Antispam, POP3/s, IMAP/s

Vedení DNS, včetně DNS administrace

Vlastní limity pro ftp, databáze a schránky

MySQL, PostgreSQL, FireBird, SQLite

Neomezený počet poddomén a aliasů

Mod rewrite, automatická komprese

Grafická statistika přístupů AWStats

Zend Optimizer, IonCube Loader

Zaheslování a omezování podle IP

Změna chybových stránek

SSL, Cron

30 denní záruka vrácení peněz

Příplatkové služby

Vlastní IP adresa50,- měsíčně

Pronájem vlastní IP adresy k resellerhostingu, napřiklad pro HTTPS nebo SMTP.

SSL Standart certifikát500,- ročně

SSL standart certifikát RapidSSL, platnost 1 rok

SSL Wildcard certifikát 2000,- ročně

SSL wildcard certifikát RapidSSL, platnost 1 rok

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, které je účtováno dle platných daňových zákonů.